Home » Archive

Articles tagged with: Inco term

Marketing News & Idea »

[14 พ.ย. 2010 | ไม่ให้ใส่ความเห็น | ]

วันนี้จะเล่าให้ฟังถึงการซื้อสินค้าโดยใช้ incoterm exwork ว่าผู้ซื้อส่วนใหญ่ไม่ค่อยให้ความสนใจ เพราะไม่สะดวกบ้าง ไม่ชำนาญบ้าง ก็เลยยกหน้าที่นี้ให้เป็นของ  supplier ไปซะ จากประสบการณ์ตรงในการเปลี่ยนมาเป็น …

Marketing News & Idea »

[12 พ.ย. 2010 | ไม่ให้ใส่ความเห็น | ]

Incoterm เป็นข้อกำหนดการส่งมอบสินค้าระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายที่เป็นสากล  ซึ่งกำหนดขึ้นโดยสภาหอการค้านานาชาติ  เพื่อให้ผู้ซื้อและผู้ขายทราบถึงขอบเขตความรับผิดชอบและค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้า  การประกันภัย ข้อกำหนดนี้จึงเปรียบเสมือนเป็นเงื่อนไขสากลสำหรับทุกประเทศ
อันที่จริงแล้วเงื่อนไขนี้สามารถใช้ได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ตัวอย่างสำหรับการค้าในประเทศ เช่น การซื้อสินค้าโดยรวมค่าขนส่งไปแล้ว แบบนี้เราเรียก DDP …