Home » Archive

Articles tagged with: 3G คืออะไร

Marketing News & Idea »

[4 ต.ค. 2010 | ไม่ให้ใส่ความเห็น | ]

เมื่อเร็ว ๆ นี้มีข่าวเรื่องของการชะลอโครงการประมูล 3G ของภาคเอกชน ที่ทำให้มีคนออกมาให้ความเห็นกันมากมายหลายความคิดเห็น แล้วเพือน ๆ ล่ะ ทราบมั้ยคะว่า …