Home » Archive

Articles tagged with: ยูนิเซฟ

คู่มือ.. นักธุรกิจออนไลน์ »

[3 ก.ย. 2010 | ไม่ให้ใส่ความเห็น | ]

ผมเป็นคนนึงที่บริจาคเงินให้องค์กรยูนิเซฟเป็นประจำทุกเดือน ผมได้รับเมล์จากยูนิเซฟถึงความเดือนร้อนของเด็ก ๆ ในปากีสถาน ที่ได้รับผลกระทบจากพายุและอุทกภัย ซึ่งร้ายแรงเป็นประวัติศาสตร์ของประเทศเค้าเลย
ผมก็เป็นทีม Give คนหนึ่ง และผมเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าว่า Give …