Home » Archive

Articles tagged with: ค่าเงินบาท

Marketing News & Idea »

[23 พ.ย. 2010 | ไม่ให้ใส่ความเห็น | ]

ข่าวไอร์แลนด์ขอรับความช่วยเหลือจาก EU/IMF สั่นคลอนความมั่นใจของผู้ส่งออกไม่น้อย เพราะถ้ายุโรปมีปัญหาเงินก็ยิ่งไหลมาเอเซีย  ผลกระทบเรื่อง ค่าเงินบาท ที่แข็งค่าเกินจริงอยู่ตอนนี้ก็แย่อยู่แล้ว วิกฤตไอร์แลนด์และอีกสองสามประเทศที่อาจจะยิ่งซ้ำเติมผู้ส่งออกมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ในวิกฤติมีโอกาสเสมอ …