Home » รายละเอียดคอร์สวิดีโอ สำหรับสมาชิกพิเศษ

รายละเอียดคอร์สวิดีโอ สำหรับสมาชิกพิเศษ

คอร์สวิดีโอ สำหรับสมาชิกพิเศษ คือ การรวบรวมการบรรยายถ่ายทอดสดผ่านระบบวิดีโอออนไลน์ ซึ่ง Give & Rich ได้จัดบรรยายอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์มาเป็นเวลากว่า 1 ปีนะครับ โดยมีเนื้อหาในการบรรยายที่หลากหลาย และใช้ผู้บรรยายที่มีความรู้ในด้านต่างๆหลายท่าน รวมแล้วมีการบรรยายทั้งหมดมากกว่า 100 หัวข้อ โดยมีตั้งแต่หัวข้อความรู้พื้นฐานสำหรับนักธุรกิจออนไลน์ เรื่อยไปจนถึงความรู้ทางเทคนิค เช่น เทคนิคเกี่ยวกับ SEO, plug in เสริมสำหรับการปรับแต่งเว็บไซต์ระดับมืออาชีพ และแม้กระทั่ง เทคนิคการทำตลาดในอเมริกา ด้วยการโปรโมทสินค้าให้กับ Amazon.com รวมถึงการใช้งานโปรแกรมเสริมต่างๆ ที่จะช่วยให้นักธุรกิจออนไลน์ สามารถประสบผลสำเร็จในการทำงานได้อย่างรวดเร็ว และคล่องตัวยิ่งขึ้นนะครับ

การบรรยายทั้งหมดที่ได้จัดทำวิดีโอไว้แล้ว โดยจัดแบ่งเป็นหมวดหมู่การบรรยายทั้งหมด ดังนี้ครับ
หมวดหมู่: การใช้งานระบบ WordPress และ การสร้างเว็บไซต์

การบรรยายในหัวข้อ “การติดตั้ง WordPress บน Hosting จริง”

การบรรยายในหัวข้อ “การใช้งาน Widget บนเว็บ WordPress”

การบรรยายในหัวข้อ “การปรับแต่ง Theme ให้กับเว็บ WordPress”

การบรรยายในหัวข้อ “เทคนิคการเลือก Theme ใน WordPress”

การบรรยายในหัวข้อ “เทคนิคการปรับแต่งหน้า Page ใน WordPress”

การบรรยายในหัวข้อ “ปรับแต่งระบบ Log In ใน WordPress”

การบรรยายในหัวข้อ “เก็บสถิติคนเข้าเว็บด้วย Statcounter”

การบรรยายในหัวข้อ “การใช้งาน Widget ใน WordPress”

การบรรยายในหัวข้อ “การปรับแต่ง WordPress และใช้งาน Plug-ins ภาคหนึ่ง”

การบรรยายในหัวข้อ “การปรับแต่ง WordPress และใช้งาน Plug-ins ภาคสอง”

การบรรยายในหัวข้อ “กลุ่ม Plug-in พื้นฐานที่ขาดไม่ได้ สำหรับ WordPress”

การบรรยายในหัวข้อ “Plug-in สำหรับจัดการรูปภาพใน WordPress”

การบรรยายในหัวข้อ “การจัดการระบบสมาชิกใน WordPress”

การบรรยายในหัวข้อ “Plug-in สำหรับระบบสมาชิกใน WordPress”

การบรรยายในหัวข้อ “การสร้างปุ่มกดและตารางให้กับบทความในเว็บ WordPress”

การบรรยายในหัวข้อ “การใช้ Plug in สร้าง Tab เพื่อแบ่งเนื้อหาใน WordPress ให้สวยงาม”

การบรรยายในหัวข้อ “จำลองการเปิดหน้าหนังสือบน WordPress ด้วย Plug-in FlippingBook”

การบรรยายในหัวข้อ “รู้จักเมนูในหน้า Admin ของ WordPress อย่างถ่องแท้”

การบรรยายในหัวข้อ “รู้จักเมนูในหน้า Admin ของ WordPress อย่างถ่องแท้ ภาคสอง”

การบรรยายในหัวข้อ “รู้จักเมนูในหน้า Admin ของ WordPress อย่างถ่องแท้ ภาคสาม”

การบรรยายในหัวข้อ “รู้จักเมนูในหน้า Admin ของ WordPress อย่างถ่องแท้ ภาคสี่”

การบรรยายในหัวข้อ “รู้จักเมนูในหน้า Admin ของ WordPress อย่างถ่องแท้ ภาคห้า”

การบรรยายในหัวข้อ “รู้จักเมนูในหน้า Admin ของ WordPress อย่างถ่องแท้ ภาคหก”

การบรรยายในหัวข้อ “การสร้าง Sub Domain ให้กับเว็บไซต์ของเรา”

การบรรยายในหัวข้อ “การสร้าง Favicon ให้กับเว็บไซต์ของเรา”

การบรรยายในหัวข้อ “สร้าง Landing Page ด้วย Google Doc”

การบรรยายในหัวข้อ “เก็บสถิติคนเข้าเว็บ ด้วย google analytics”

การบรรยายในหัวข้อ “เว็บ 2.0 คืออะไร ทำไมเราต้องทำเว็บ 2.0″

การบรรยายในหัวข้อ “พื้นฐานการสร้าง Dynamic Website”

การบรรยายในหัวข้อ “สร้างบล็อกด้วย Blogger”

หมวดหมู่: เทคนิค SEO และการสร้างรายได้ด้วย Amazon.com

การบรรยายในหัวข้อ “ทำไมต้อง SEO”

การบรรยายในหัวข้อ “การทำ SEO ในตลาดต่างประเทศ”

การบรรยายในหัวข้อ “หารายได้ออนไลน์จากตลาดต่างประเทศ”

การบรรยายในหัวข้อ “สร้างรายได้ด้วย Amazon.com”

การบรรยายในหัวข้อ “ทำอย่างไรให้ Google ชื่นชอบเว็บไซต์ของเรา”

การบรรยายในหัวข้อ “รับมือกับความเปลี่ยนแปลงของ Google ในปี 2011″

การบรรยายในหัวข้อ “อยากขึ้นหน้าแรก Google ต้องเข้าใจ Keyword”

การบรรยายในหัวข้อ “หัวใจสำคัญของการวิเคราะห์ Keyword”

การบรรยายในหัวข้อ “ความสำคัญของ Back Link”

การบรรยายในหัวข้อ “การหา keyword และจดโดเมนสำหรับตลาด Amazon.com”

การบรรยายในหัวข้อ “การสร้างหน้าสินค้าด้วย WordPress สำหรับตลาด Amazon.com”

การบรรยายในหัวข้อ “แนวทางการคัดเลือกสินค้า สำหรับตลาด Amazon.com ภาคหนึ่ง”

การบรรยายในหัวข้อ “แนวทางการคัดเลือกสินค้า สำหรับตลาด Amazon.com ภาคสอง”

การบรรยายในหัวข้อ “กลุ่มเครื่องมือเสริม เพื่อวิเคราะห์ Keyword สำหรับ Amazon.com”

การบรรยายในหัวข้อ “การหา keyword แบบ commercial intent สำหรับตลาด Amazon.com”

การบรรยายในหัวข้อ “การหา keyword สินค้าหมวด Toys สำหรับตลาด Amazon.com”

การบรรยายในหัวข้อ “การสร้างบทความรีวิวสินค้า สำหรับตลาด Amazon.com”

การบรรยายในหัวข้อ “แนวโน้มสินค้าปี 2011 สำหรับตลาด Amazon.com”

การบรรยายในหัวข้อ “การหาสินค้าออกใหม่แบบเจาะลึก สำหรับตลาด Amazon.com”

การบรรยายในหัวข้อ “การทำตลาดในช่วงภัยธรรมชาติ สำหรับ Amazon.com”

การบรรยายในหัวข้อ “การใช้ Yahoo และ Bing เพื่อขยายตลาด Amazon.com”

การบรรยายในหัวข้อ “เรียนรู้การใช้โฮสต์ระบบ Cpanel สำหรับตลาด Amazon.com”

การบรรยายในหัวข้อ “รู้จักกับ Feed และใช้ประโยชน์จาก Feed”

การบรรยายในหัวข้อ “ตัวอย่างการทำ SEO โดย คุณต้อย นงลักษณ์ บุญสุข”

หมวดหมู่: Sofware คอมพิวเตอร์และเว็บไซต์สารพัดประโยชน์

การบรรยายในหัวข้อ “ป้องกันผู้อื่นเข้าถึงไฟล์สำคัญของเราด้วย Lock Note”

การบรรยายในหัวข้อ “แปลภาษาบนหน้าเว็บด้วย Translate Client”

การบรรยายในหัวข้อ “จับภาพหน้าจออย่างง่ายๆด้วย DuckCapture”

การบรรยายในหัวข้อ “เร่งความเร็วดาวน์โหลดไฟล์ด้วย Download Accelerator”

การบรรยายในหัวข้อ “Rockmelt บราวเซอร์สำหรับ Social Network อย่างแท้จริง”

การบรรยายในหัวข้อ “สื่อสารทั้งภาพและเสียงด้วย Skype เวอร์ชั่นล่าสุด”

การบรรยายในหัวข้อ “จัดการไฟล์วิดีโอให้ครอบคลุมการใช้งานในทุกด้าน”

การบรรยายในหัวข้อ “จัดการไฟล์ที่ถูกล็อคได้อย่างง่ายดาย ด้วยโปรแกรม Unlocker”

การบรรยายในหัวข้อ “เทคนิคการจัดการข้อมูลใน Windows การเคลียร์คลิปบอร์ด”

การบรรยายในหัวข้อ “การป้องกันแฮคเกอร์ขโมยข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ของคุณ”

การบรรยายในหัวข้อ “Trilian Astra แชทได้ทุกโปรแกรม โดยไม่ต้องลงโปรแกรมอื่นเลย”

การบรรยายในหัวข้อ “การควบคุมคอมพิวเตอร์ให้ทำงานแบบอัตโนมัติ”

การบรรยายในหัวข้อ “OPERA บราวเซอร์น้องใหม่ ที่น่าจับตามอง”

การบรรยายในหัวข้อ “การจัดกลุ่มอีเมล์ใน Gmail สำหรับผู้ที่ต้องรับอีเมล์เป็นประจำ”

การบรรยายในหัวข้อ “สร้างไฟล์ PDF ด้วย PDF Creator”

การบรรยายในหัวข้อ “จัดการไฟล์มัลติมีเดียแบบครอบจักรวาลด้วย GOM”

การบรรยายในหัวข้อ “การใช้ Google Talk เพื่อสื่อสารแบบครอบจักรวาล”

การบรรยายในหัวข้อ “จัดการอีเมล์ทุกตระกูลแบบ all-in-one ด้วย Hotmail”

การบรรยายในหัวข้อ “บันทึกวิดีโอภาพและเสียงด้วย Camtasia”

การบรรยายในหัวข้อ “อ่านไฟล์ .PDF อย่างรวดเร็ว ด้วย Fox-It Reader”

การบรรยายในหัวข้อ “จับภาพและตกแต่งภาพได้ทันใจด้วย Photoscape”

การบรรยายในหัวข้อ “เก็บข้อมูลส่วนตัวบนอินเตอร์เน็ตด้วย Dropbox”

การบรรยายในหัวข้อ “จับภาพหน้าจอด้วย Snag It!”

การบรรยายในหัวข้อ “สร้างพื้นที่ฝากไฟล์ 25 Gig กับ Hotmail ฟรี!”

การบรรยายในหัวข้อ “โปรแกรมเสริมที่ช่วยเร่งศักยภาพของ Firefox”

การบรรยายในหัวข้อ “รู้จักกับไฟล์นามสกุลแปลกๆที่พบบ่อย และวิธีใช้ประโยชน์จากไฟล์เหล่านั้น”

การบรรยายในหัวข้อ “รู้จักการใช้โปรแกรม Accessories เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับคอมพิวเตอร์”

การบรรยายในหัวข้อ “ปรับแต่งไฟล์รูปภาพด้วยสุดยอดโปรแกรม ACDSee”

การบรรยายในหัวข้อ “พื้นฐานการใช้งานบราวเซอร์ firefox ภาคหนึ่ง”

การบรรยายในหัวข้อ “พื้นฐานการใช้งานบราวเซอร์ firefox ภาคสอง”

การบรรยายในหัวข้อ “ค้นหาข้อมูลแบบเจาะลึก รู้จักวิธีใช้ google อย่างมืออาชีพ “

การบรรยายในหัวข้อ “เรียนรู้วิธีจัดการข้อมูลในคอมพิวเตอร์ และพื้นฐานการใช้งาน control panel”

การบรรยายในหัวข้อ “เรียนรู้การใช้งาน control panel ภาคสอง”

การบรรยายในหัวข้อ “รับส่งไฟล์แบบมืออาชีพ ด้วยโปรแกรม WinZip”

การบรรยายในหัวข้อ “รู้จักกับ Google Chrome บราวเซอร์พิเศษ เล็ก เร็ว เบา”

การบรรยายในหัวข้อ “สร้างห้องประชุมออนไลน์ ด้วย Camfrog”

การบรรยายในหัวข้อ “ท่องเว็บโดยไม่ต้องต่อเน็ต กับโปรแกรม Webzip”

การบรรยายในหัวข้อ “เคล็ดลับการใช้ Internet Explorer ท่องเว็บอย่างเซียน”

การบรรยายในหัวข้อ “เจาะลึกการใช้งาน hotmail และ gmail อย่างมืออาชีพ”

การบรรยายในหัวข้อ “รู้จักกับเว็บฝากรูปภาพระดับโลก Flickr.com”

หมวดหมู่: การสร้างธุรกิจออนไลน์, การสร้างภาพลักษณ์ และ การใช้ Social Network

การบรรยายในหัวข้อ “Social Commerce คือ แนวโน้มใหม่ของธุรกิจ E-Commerce”

การบรรยายในหัวข้อ “เปิดโลก Social Network”

การบรรยายในหัวข้อ “พลังของ Social Network”

การบรรยายในหัวข้อ “Social Network ที่สนับสนุนการทำธุรกิจออนไลน์”

การบรรยายในหัวข้อ “การตลาดบน Facebook”

การบรรยายในหัวข้อ “สร้างเครือข่ายด้วย Facebook”

การบรรยายในหัวข้อ “กูรูระดับโลก ใช้ Facebook เพื่อโปรโมทตัวเองอย่างไร”

การบรรยายในหัวข้อ “สร้างแบรนด์ของตัวเองด้วย Facebook”

การบรรยายในหัวข้อ “แต่งรูปถ่ายให้เตะตาด้วย Photoshop”

การบรรยายในหัวข้อ “ธุรกรรมการเงินในโลกอินเตอร์เน็ต”

การบรรยายในหัวข้อ “สร้างระบบรับชำระเงินบนเว็บด้วย PayPal”

การบรรยายในหัวข้อ “วิเคราะห์แนวโน้มตลาดออนไลน์ไทย ด้วย Google Insight”

การบรรยายในหัวข้อ “การหาแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือในโลกออนไลน์”

การบรรยายในหัวข้อ “เครื่องมือสู่ความสำเร็จ เตรียมพร้อมเป็นนักธุรกิจออนไลน์”

การบรรยายในหัวข้อ “หลัก 3S และการเลือกธุรกิจเครือข่ายออนไลน์ที่เหมาะกับตัวคุณ”

การบรรยายในหัวข้อ “ช่องทางรายได้บนโลกออนไลน์ (Multiple Stream Income)”

การบรรยายในหัวข้อ “สร้างรายได้ทุกวินาที.. ด้วยระบบเครือข่ายออนไลน์ทวีคูณ”

คอร์สวิดีโอพิเศษ

Keyword Analysis ( การวิเคราะห์คำค้นหา )
เป็นวิชาที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของท่าน บนโลกออนไลน์ อย่างตรงกลุ่ม และเป็นวิชาพื้นฐานที่สำคัญอย่างยิ่ง ก่อนที่ท่านจะเข้าสู่การเรียนรู้วิชา SEO อย่างจริงจัง เพื่อผลักดันเว็บไซต์ของท่านไปอยู่หน้าแรกบน google ให้ได้

Article Marketing ( การสร้างแรงดึงดูดด้วย ศิลปะแห่งถ้อยคำ )
นี่คือ วิชาที่สำคัญที่สุด สำหรับนักธุรกิจออนไลน์ทุกคน เพราะท่านจำเป็นต้องเป็นนักถ่ายทอดที่ดี ต้องรู้จักใช้สเน่ห์แห่งถ้อยคำ และเป็นนักเล่าเรื่องที่ทำให้ผู้อื่นรู้สึกคล้อยตาม เพราะจะทำให้กลุ่มเป้าหมายในโลกออนไลน์ ยินดีแวะเวียนเข้ามายังเว็บไซต์ของท่านเป็นประจำ และเปิดใจยอมรับท่านในที่สุด นี่คือ ทักษะในการสร้างแรงดึงดูด ที่สำคัญอย่างยิ่งในโลกออนไลน์

หากท่านสนใจสั่งซื้อคอร์สวิดีโอนี้  สามารถสั่งซื้อได้โดย << คลิกที่นี่ครับ >>