Home » Marketing News & Idea

เทคนิคการลดต้นทุน : กับค่าเงินบาท

5 มกราคม 2011 No Comment

เทคนิคแรกที่จะนำมาฝากสำหรับผู้ประกอบการทั้งหลายที่ต้องนำเข้าสินค้าจากยุโรปหรืออเมริกา หากเป็นผู้นำเข้าเองก็ได้รับอานิสงส์ไปเรียบร้อยแล้ว แต่ถ้าซื้อจากบริษัท trading ทั้งหลายแนะนำว่าให้เปิดการเจรจาเพื่อขอลดราคาให้สมเหตุสมผลกับค่าเงินบาทที่แข็งขึ้น ก็อย่างน้อย ๆ ประมาณ 10% สามารถขอไปได้เลยค่ะ เพราะการเจรจาต้องตั้งเป้าหมายให้สูงไว้ก่อน ยังไงซะผู้ขายก็ต้องขอต่อรองแน่นอน เขาไม่อยากให้เราทั้งก้อนแน่นอน เราตั้งน้อยเราก็ได้น้อย แต่ 10% ที่บอกก็สมเหตุผลค่ะ เป็นไปตาม market level

เห็นมั้ยคะ เทคนิคการลดต้นทุน : กับค่าเงินบาท ที่เล่าให้ฟังมาทั้งหมดจะเห็นได้ว่าการลดต้นทุนในภาคธุรกิจจริง ๆ แล้วง่ายมาก เพียงแต่คุณต้องเป็นนักคิด และติดตามข้อมูลอยู่เสมอก็สามารถหยิบจับสิ่งรอบตัวมาทำได้ทั้งสิ้นค่ะ

Comments are closed.