Home » Marketing News & Idea

Incoterm ตอนที่ 2

14 พฤศจิกายน 2010 No Comment

วันนี้จะเล่าให้ฟังถึงการซื้อสินค้าโดยใช้ incoterm exwork ว่าผู้ซื้อส่วนใหญ่ไม่ค่อยให้ความสนใจ เพราะไม่สะดวกบ้าง ไม่ชำนาญบ้าง ก็เลยยกหน้าที่นี้ให้เป็นของ  supplier ไปซะ จากประสบการณ์ตรงในการเปลี่ยนมาเป็น exwork สามารถลดต้นทุนค่าขนส่งได้มากกว่า 10% เพราะเราไม่ต้องจ่ายค่าความเสี่ยง ค่าดอกเบี้ย ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  และกำไรที่ supplier เคยบวกเราไว้ในค่าขนส่งนั่นเอง เห็นมั้ยคะแค่เปลี่ยนวิธีคิดก็สามารถเพิ่มกำไรในภาคธุรกิจให้เราได้ง่าย ๆ

Comments are closed.