Home » Marketing News & Idea

Incoterm ตอนที่ 1

12 พฤศจิกายน 2010 No Comment

Incoterm เป็นข้อกำหนดการส่งมอบสินค้าระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายที่เป็นสากล  ซึ่งกำหนดขึ้นโดยสภาหอการค้านานาชาติ  เพื่อให้ผู้ซื้อและผู้ขายทราบถึงขอบเขตความรับผิดชอบและค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้า  การประกันภัย ข้อกำหนดนี้จึงเปรียบเสมือนเป็นเงื่อนไขสากลสำหรับทุกประเทศ

อันที่จริงแล้วเงื่อนไขนี้สามารถใช้ได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ตัวอย่างสำหรับการค้าในประเทศ เช่น การซื้อสินค้าโดยรวมค่าขนส่งไปแล้ว แบบนี้เราเรียก DDP หรือถ้าสินค้าแบบที่ต้องไปรับสินค้าเอง แบบนี้เรียกว่า Exwork เพียงแต่ในประเทศไทยไม่นิยมใช้คำนี้ จึงไม่รู้จักหรือใช้กันแพร่หลายเท่านั้นเอง แต่ในความเป็นจริงเรามีปฏิบัติกันอยู่แล้ว เพียงแต่ไม่นำศัพท์ที่สากลใช้เรียกมาใช้เรียกขานเท่านั้นเอง เพื่อนสามารถติดตามรายละเอียดเหล่านี้ได้จาก buyerguidebook ที่จะรวบรวมความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการค้าในแง่มุมต่าง ๆ

Comments are closed.