Home » Marketing News & Idea

Payment term

6 พฤศจิกายน 2010 No Comment

Payment term หรือ Term of payment หมายถึง เงื่อนไขการชำระเงินในการซื้อสินค้าหรือบริการที่ผู้ซื้อจะต้องชำระให้แก่ให้ผู้ขาย ก่อนหรือหลังการส่งมอบสินค้า ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ตกลงกัน ตัวอย่างที่เห็นกันทั่ว ๆ ไป เช่น เงินสด เครดิต 30 วัน 60 วัน เช็คล่วงหน้า สำหรับการค้าในประเทศ ส่วนการค้าต่างประเทศมักจะเป็น L/C โดยมีธนาคารเป็นตังกลาง และการชำระเงินจะเกิดขึ้นเมื่อคู่ค้าปฏิบัติตามเงื่อนไขเป็นที่เรียบร้อย สนใจหาความรู้เกี่ยวกับการซื้อ ขาย การค้าระหว่างประเทศได้ที่ buyerguidebook แล้วคุณจะรู้ว่ายังมีเทคนิคการค้าอีกมากมายที่คุณคาดไม่ถึง

Comments are closed.