Home » Marketing News & Idea

ยุคสมัยกำลังเปลี่ยน พฤติกรรมของผู้คนก็เปลี่ยนตาม

29 ตุลาคม 2010 No Comment

ที่ว่า ยุคสมัยกำลังเปลี่ยน ก็เพราะว่า ในปัจจุบันนี้ ถึงแม้มนุษย์โลกส่วนใหญ่จะคิดและเข้าใจว่า โลกของเราอยู่ในยุคอุตสาหกรรม แต่ด้วยการถือกำเนิดขึ้นของ Internet ความก้าวหน้าของวิทยาการและเทคโนโลยี รวมทั้งราคาของเครื่องมือหรืออุปกรณ์ไฮเทคต่าง ๆ มีราคาถูกลง ทำให้ฐานของคนที่สามารถเป็นเจ้าของเครื่องมือหรืออุปกรณ์ไฮเทคเหล่านั้นมีเพิ่มขึ้นด้วย การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทำได้ง่ายและสะดวกรวดเร็วขึ้น นั่นแสดงให้เห็นว่า โลกกำลังเข้าสู่ ยุคข้อมูลข่าวสาร

แต่การที่โลกกำลังเปลี่ยนไปสู่ ยุคข้อมูลข่าวสาร ก็ไม่ทำให้การอุตสาหกรรมต้องหยุดอยู่กับที่หรือล้มหายตายจากไป แต่กลับจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการอุตสาหกรรม เหมือนเช่นเมื่อตอนที่โลกเปลี่ยนจากยุคเกษตรกรรม มาสู่ ยุคอุตสาหกรรม การเกษตรก็ไม่ได้หยุดนิ่งอยู่กับที่หรือล้มหายตายจากไป การเกิดขึ้นของอุตสาหกรรม ได้เกิดวิทยาการและเครื่องมือสำหรับทุ่นแรง ที่ส่งเสริมให้การเกษตรกรรมมีความก้าวหน้า ทันสมัย และเจริญขึ้นตามไปด้วย

แล้วสำหรับที่ว่า พฤติกรรมของผู้คนก็เปลี่ยนตาม เป็นเพราะผู้คนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่ายขึ้น ทำให้พฤติกรรมการใช้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปด้วย ที่สำคัญสำหรับผู้ประกอบธุรกิจ คือ พฤติกรรมการบริโภคของผู้คนเปลี่ยนแปลงไป จากเดิมที่จะเป็นเพียง “เป้าหมาย” ที่รอคอยข้อมูลหรือสิ่งที่ผู้ขายจะนำเสนอว่าตรงกับความต้องการมากน้อยเพียงใด เป็นการเข้าไปสืบเสาะ ค้นหาข้อมูลด้วยตัวเอง แน่นอนว่าข้อมูลที่ผู้คนค้นหา จะมีปริมาณที่มากมาย มีตัวเลือกที่เยอะขึ้น สามารถเปรียบเทียบกันได้มากขึ้น แต่ในปริมาณที่มากมายนี้ จะต้องมีซักสิ่งที่ตอบสนองความต้องการของเขาได้มากที่สุด นั่นก็คือ ผู้ซื้อ ได้เปลี่ยนตัวเองจากการเป็น “เป้าหมาย” ไปสู่การค้นหา “จุดหมาย” ด้วยตัวของเขาเอง

สำหรับวงการธุรกิจเครือข่าย ซึ่งเป็นเพียงส่วนหนึ่งของธุรกิจออนไลน์ มีผู้ที่เล็งเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค จึงได้มีระบบการตลาดแบบใหม่ที่เรียกกันว่า การตลาดดึงดูด (Attraction Marketing) ถือกำเนิดขึ้นมา

สำหรับ การตลาดดึงดูด (Attraction Marketing) หลายคนอาจจะคิดว่า เป็นการทำการตลาดอีกรูปแบบหนึ่งของธุรกิจเครือข่ายที่เน้นการทำงานแบบออนไลน์ ความเข้าใจนี้ไม่น่าจะถูกต้องนัก เพราะที่จริงแล้ว การตลาดดึงดูด (Attraction Marketing) เป็นเพียงแค่หลักการที่จะนำไปสู่วิธีการปฏิบัติเพื่อก่อให้เกิดผลลัพธ์แก่ผู้ปฏิบัติ

ดังนั้น หากเพื่อน ๆ ได้ศึกษาและทำความเข้าใจในหลักการของ การตลาดดึงดูด (Attraction Marketing) จะพบว่า ทำไม?ถึงต้องเปลี่ยนวิธีการทำงาน และการทำงานที่เปลี่ยนไปจะต้องไปทำที่ไหน? ซึ่งเรื่องราวเหล่านี้ GiveAndRich Online Marketing School พร้อมที่จะแนะนำและถ่ายทอดให้แก่เพื่อน ๆ อยู่แล้ว

Give.Supawat

Comments are closed.