Home » คู่มือ.. นักธุรกิจออนไลน์

ความสำคัญของ Back Link

22 ตุลาคม 2010 No Comment

การที่เราจะผลักดันเว็บของเราให้แซงอันดับคู่แข่งได้นั้น เราจำเป็นต้องมีแรงผลักจากเว็บอื่นๆเข้ามาช่วยด้วย ซึ่งก็คือ การทำ Back Link กลับมาหาเว็บเรานั่นเอง

ผมจะไม่พูดถึงที่มาที่ไปของ Back Link เพราะผมเชื่อว่าเพื่อนๆหาอ่านได้จากอินเตอร์เน็ตอยู่แล้ว แต่ผมอยากจะตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับ Back Link ไว้สักนิดหนึ่ง

คือ หลายๆคนมักจะถามผมว่า จำนวน Back Link สำคัญมากขนาดไหน ต่อการทำอันดับของเว็บ? ผมอยากจะบอกว่า ผมไม่ได้นับที่จำนวน แต่ผมจะดูว่า Back Link อันนั้น นำอะไรกลับมาให้เว็บของผมบ้าง เช่น หากเป็น Back Link แบบ do follow ก็แน่นอนว่า ย่อมต้องถ่ายเท PR จากเว็บนั้นมายังเว็บของผมด้วย ซึ่งถือว่าเป็นผลพลอยได้ที่สำคัญยิ่ง หรือ ถ้าหากว่า Back Link นั้น ได้จากเว็บที่มี bot อยู่ชุกชุม (bot ค่อนข้างแรง) มันก็จะส่งผลให้หน้าเว็บของผม index ได้อย่างรวดเร็ว หรือ ถ้าหากว่า Back Link นั้น ได้จากเว็บที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเว็บผม และเป็นเว็บที่มีความน่าเชื่อถือสูงในสายตาของ google มันก็จะทำให้เว็บของผมได้รับค่าความน่าเชื่อถือ (Trust Rank) ตามไปด้วย และส่งผลต่อการดันอันดับเว็บของผมไปโดยปริยาย

ดังนั้น ถ้าจะถามว่า ต้องหา Back Link เป็นจำนวนเท่าไหร่ ?

ผมจะถามตัวเองว่า แต่ละ Back Link ที่ได้มานั้น ผมได้อะไรกลับมายังเว็บของผมบ้าง

ซึ่งถ้ามองจากมุมของผม จะเห็นว่า จำนวนไม่ใช่ประเด็นสำคัญเลย แต่สิ่งสำคัญคือ คุณภาพของแต่ละ Back Link ที่เราได้มา ดังนั้น แม้ว่าอาจจะมี Back Link ทั้งหมด แค่ 4-5 Link แต่ก็สามารถขึ้นอันดับดีๆได้ เพราะแต่ละ Back Link นั้น มันให้ “สิ่งดีๆ” กลับมายังเว็บของผมด้วยนั่นเองครับ

เอกภพ เกษมวรศักดิ์

Comments are closed.