Home » คู่มือ.. นักธุรกิจออนไลน์

Google ชอบ Network, Guru สร้าง Network

14 ตุลาคม 2010 No Comment

google ให้ความสำคัญกับคำว่า network อย่างมาก เว็บใดที่มีเครือข่ายลิ้งค์เชื่อมโยงเข้ามาจากเว็บอื่นๆเป็นจำนวนมาก ย่อมส่งผลดีกับเว็บนั้นเองอย่างเห็นได้ชัด รวมถึง traffic (ผู้เข้าชมเว็บ) ที่มาจากหลากหลายเว็บ รวมทั้งที่เข้ามาจาก search engine โดยตรงด้วย ล้วนแล้วแต่มีส่วนช่วยให้เว็บนั้นๆ มีพื้นฐานที่แข็งแกร่งในสายตาของ google ทั้งสิ้น

นักธุรกิจออนไลน์ ที่มีทักษะด้าน programming หลายๆท่าน ก็ใช้วิธีสร้าง network ส่วนตัวของตัวเองขึ้น โดยการใช้เว็บจำนวนมหาศาลเชื่อมโยงถึงกัน เว็บขนาดเล็ก (mini site) จำนวนมาก เชื่อมโยงเข้ามาหาเว็บหลัก (หรือที่ guru ทั้งหลาย มักจะเรียกกัน money site) และมาจากหลากหลาย ip ประหนึ่งว่า เว็บเหล่านั้น มีเจ้าของเป็นคนละคนกัน ทั้งๆที่ความจริงแล้ว เว็บทุกเว็บในเครือข่าย ล้วนแล้วแต่สร้างจากฝีมือคนเพียงคนเดียว กระบวนการลักษณะนี้ ผู้สร้างต้องมีความรู้ด้าน network และ programming มากพอสมควร แต่เมื่อสร้าง network ของตัวเองขึ้นมาได้แล้ว ก็เหมือนได้สร้างขุมทรัพย์ส่วนตัวขึ้นมาบนโลกออนไลน์ ที่ใช้ตักตวง เก็บกินได้ไม่มีวันหมด

หากเราไม่มีความรู้ในการสร้าง network ด้วยทักษะ programming ขนาดนั้น เราก็ยังสามารถสร้าง network ขึ้นมาได้ โดยอาศัยความร่วมมือจากผู้อื่น เช่น การสร้าง network ของกลุ่มเพื่อนในสังคมออนไลน์ เช่น facebook หรือ twitter ซึ่งก็ต้องอาศัยเวลาในการสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์ แต่ผลลัพธ์ที่ได้นั้น คุ้มค่าในระยะยาวอย่างแน่นอนครับ

เอกภพ เกษมวรศักดิ์

Comments are closed.