Home » คู่มือ.. นักธุรกิจออนไลน์

Give คือ การให้

3 กันยายน 2010 No Comment

ผมเป็นคนนึงที่บริจาคเงินให้องค์กรยูนิเซฟเป็นประจำทุกเดือน ผมได้รับเมล์จากยูนิเซฟถึงความเดือนร้อนของเด็ก ๆ ในปากีสถาน ที่ได้รับผลกระทบจากพายุและอุทกภัย ซึ่งร้ายแรงเป็นประวัติศาสตร์ของประเทศเค้าเลย

ผมก็เป็นทีม Give คนหนึ่ง และผมเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าว่า Give คือ การให้ การให้ทำให้คนเรามีความสุข ผมจึงอยากเชิญชวนเพื่อน ๆ ชาว GiveAndRich ช่วยเหลือเด็ก ๆ ในปากีสถาน ตามกำลังที่เพื่อน ๆ มี ไม่จำเป็นจะต้องเป็นพันเป็นหมื่น เอาแค่เท่าที่เราไหวที่ไม่ทำให้เราเดือดร้อน เพราะเด็กคืออนาคต

ขอขอบคุณแทนยูนิเซฟและเด็ก ๆ เหล่านี้

Give Supawat

Comments are closed.