Home » คู่มือ.. นักธุรกิจออนไลน์

โฆษณาออนไลน์ ต้องเข้าใจ Niche Market

14 สิงหาคม 2010 No Comment

เราทุกคนรู้กันดีว่า การโฆษณา เป็นหัวใจสำคัญมากของการทำตลาด และเราทุกคน ก็คุ้นชินกับสื่อโฆษณาต่างๆ ที่มีให้เราพบเห็นตลอดเวลา ไม่ว่าจะในทีวี วิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ป้ายรถเมล์ รถไฟฟ้า อินเตอร์เน็ต ฯลฯ จนบางครั้งเรายังรู้สึกว่า มันมากเกินไปด้วยซ้ำ แต่ทำไมโฆษณาไม่เคยลดลง กลับมีแต่จะเพิ่มมากขึ้นทุกวัน

ถ้าคุณสังเกตให้ดี จะพบว่า โฆษณาที่เพิ่มมากขึ้นนั้น เน้นการเจาะจงกลุ่มเป้าหมายที่”เล็กลง”แต่”ชัดเจน”มากยิ่งขึ้น

นั่นคือสิ่งที่เราเรียกว่า การโฆษณาแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมาย หรือ Niche Market Advertising ครับ ซึ่งเป็นพื้นฐานของการทำโฆษณายุคใหม่ และเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่คุณจะต้องเรียนรู้ หากต้องการประสบความสำเร็จ ในธุรกิจเครือข่ายแบบออนไลน์!

คำว่า Niche Market หมายถึง การทำตลาดแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมาย คือ ไม่ได้ต้องการที่จะสื่อสารกับคนทุกคน แต่ต้องการสื่อสารกับคนบางกลุ่มเท่านั้น ซึ่งทำให้การทำตลาด ได้ผลตอบรับดียิ่งขึ้นกว่าเดิม เพราะกลุ่มเป้าหมายจะมีความรู้สึกว่า เราหยิบยื่นข้อเสนอที่เจาะจงสำหรับพวกเขาโดยเฉพาะ เป็นสินค้าหรือบริการที่เหมาะกับพวกเขาเท่านั้น ทำให้พวกเขารู้สึกถึงความเป็นเจ้าของและผูกพันมากกว่าเดิม

การขยายแรงดึงดูดไปสู่คนหมู่มากก็เช่นเดียวกัน มันไม่ได้หมายความว่า เราต้องการดึงดูดคนทุกคนบนโลกใบนี้ แต่หมายถึงดึงดูดเฉพาะกลุ่มคนที่เราต้องการ ซึ่งอาจอยู่กระจัดกระจายกันไปตามพื้นที่ต่างๆ แต่พวกเขามีความสนใจในเรื่องเดียวกัน เผชิญกับปัญหาลักษณะเดียวกัน

การสื่อสารกับคนหลายคนที่คิดเหมือนกัน มีปัญหาแบบเดียวกัน โดยวางตัวเราในฐานะของผู้แก้ปัญหา ย่อมง่ายกว่า และมีพลัง มากกว่าการสื่อสารกับคนทุกคนที่คิดไม่เหมือนกัน และมีปัญหาที่ไม่เหมือนกันเลย

หลักสำคัญที่เราต้องพิจารณา เมื่อทำโฆษณาแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมาย ก็คือ ทำอย่างไรจึงจะสามารถใช้งบประมาณให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ แต่สื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายได้ตรงกลุ่มมากที่สุด และโดนใจกลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุดได้

หลักคิดเกี่ยวกับ Niche Market ในโลกออนไลน์นั้น เกี่ยวพันกับความเข้าใจเรื่อง Keyword อย่างลึกซึ้ง ไม่น่าเชื่อว่า แค่ถ้อยคำที่เราใช้ค้นหาข้อมูลกันในโลกอินเตอร์เน็ต จะมีผลทำให้เกิด Demand & Supply ในโลกอินเตอร์เน็ตอย่างมหาศาล และเกิดการแตกแยกย่อย กลุ่มความต้องการ ในโลกอินเตอร์เน็ต ออกไปอีกมากมายไม่รู้จักจบสิ้น

ผู้ที่ศึกษาเรื่อง Keyword อย่างถ่องแท้ จึงเป็นผู้ที่สามารถกำชัยชนะในโลกออนไลน์ได้อย่างแท้จริง และทิ้งห่างผู้ที่ไม่ยอมเรียนรู้ไปอย่างไม่เห็นฝุ่น

Give & Rich เน้นหนักที่การให้ความรู้เรื่อง Keyword และ Niche Market เป็นพิเศษ ซึ่งผู้ที่เข้าเรียน ต้องพร้อมที่จะให้เวลาเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และฝึกฝนตัวเองอย่างหนัก เพื่อเป็นผู้พิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์ในโลกออนไลน์ให้จงได้

Comments are closed.